Skip to content Skip to navigation

Wysoka jakość prowadzonych usług jest konsekwencją wieloletniego doświadczenia w świadczeniu pomocy prawnej, jak również kwalifikacji merytorycznych członków zespołu Kancelarii potwierdzonych stopniami naukowymi.

Dr hab. Paweł Kuczma, radca prawny

dr Paweł Kuczma

 • absolwent dziennych studiów prawa na Uniwersytecie Wrocławskim;
 • doktor nauk prawnych na podstawy dysertacji naukowej pt. „Instytucjonalizacja lobbingu w Polsce”. Niniejsza rozprawa została skierowana na mocy uchwały Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego do prestiżowego konkursu na najlepszą pracę doktorską organizowanego przez Redakcję „Państwa i Prawa”;
 • doktor habilitowany na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Model ogólnokrajowych konsultacji społecznych w Polsce;
 • członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu;
 • nauczyciel akademicki z wieloletnim doświadczeniem. Wykładał w wielu ośrodkach akademickich, m.in. we Wrocławiu, Poznaniu, Wałbrzychu i Polkowicach;
 • promotor ponad stu prac magisterskich i licencjackich;
 • autor kilkudziesięciu publikacji o charakterze naukowym (w tym kilku książek) z zakresu prawa konstytucyjnego, praw człowieka, lobbingu, problematyki samorządowej, prawa oświatowego, orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego;
 • uczestnik i prelegent licznych konferencji naukowych;
 • ekspert w dziedzinie lobbingu;
 • włada językiem angielskim;

 

 

Dr Emilia Kuczma

 • absolwentka dziennych studiów prawa na Uniwersytecie w Białymstoku,
 • doktor nauk prawnych (stopień naukowy uzyskany z wyróżnieniem) na podstawie dysertacji „Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych jako organ ochrony prawa do prywatności ”, 
 • posiada doświadczenie na stanowisku  administratora bezpieczeństwa informacji, pełniąc tę funkcję m.in. w sektorze bankowym,
 • ekspert w dziedzinie ochrony danych osobowych,
 • autorka licznych publikacji naukowych (monografii i artykułów naukowych) z zakresu prawa konstytucyjnego, w szczególności ochrony danych osobowych, 
 • przeprowadziła blisko 200 szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych,
 • włada językiem angielskim i włoskim.