Skip to content Skip to navigation

Szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych

Promując wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych oraz obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych Kancelaria organizuje i przeprowadza  szkolenia skierowane do instytucji publicznych oraz przedsiębiorstw prywatnych. Aktualna oferta szkoleniowa jest wynikiem wielu lat doświadczeń i przeprowadzonej dotychczas dużej ilości szkoleń dla różnorodnych podmiotów.

Naszych trenerów cechuje wiedza, doświadczenie oraz umiejętność przekazywania zagadnień w sposób dostępny i zrozumiały dla grupy szkoleniowej w oparciu o wyjaśnienie zagadnień teoretycznych jak i analizę poszczególnych przykładów wynikających z praktyki.

Adresatami niniejszych szkoleń są wszyscy przetwarzający dane osobowe tj. kadra kierownicza, zarządzająca oraz pracownicy firm i instytucji zajmujący się na co dzień w pracy przetwarzaniem danych osobowych klientów, petentów, interesantów, pracowników itp.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy, pozwalającej na przystosowanie procesów przetwarzania danych osobowych  oraz przygotowanie procedur i dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie czy instytucjach  administracji publicznej do wymogów ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia MSWiA.

W ramach szkoleń poruszane są wszelkie kwestie związane ze stosowaniem przepisów o ochronie danych osobowych, związane z takimi zagadnieniami, jak:

 • prawo do prywatności i ochrony danych osobowych,
 • zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o ochronie danych osobowych,
 • przesłanki dopuszczalności przetwarzania danych osobowych i ich praktyczne stosowanie,
 • zasady udostępniania danych osobowych,
 • przetwarzanie danych osobowych w systemach teleinformatycznych,
 • obowiązki administratorów danych osobowych,
 • warunki, jakim powinny odpowiadać systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych,
 • rejestracja zbiorów danych osobowych,
 • praktyczne stosowanie ustawy o ochronie danych osobowych,
 • informacje o sposobie korzystania z systemu e-GIODO,
 • zasady funkcjonowania przepisów o ochronie danych osobowych w odniesieniu do innych regulacji prawnych, jak prawo do prywatności, czy ochrona informacji.

Uczestnictwo w szkoleniu zapewni spełnienie podstawowej wytycznej GIODO, nakazującej aby do przetwarzania danych osobowych były dopuszczone wyłącznie osoby uprzednio przeszkolone z przedmiotowej tematyki.

Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymują certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

Organizujemy szkolenia zamknięte, indywidualnie dostosowane do specyfiki pracy oraz wymogów naszego Klienta.