Skip to content Skip to navigation

Wykroczenia

Drobne naruszenia prawa, najczęściej związane z deliktami drogowymi, zdarzają się prawie każdemu. Kolizje, stłuczki, a nawet wypadki to sytuacje stanowiące, niestety, znak naszych czasów.

Wykroczenia mogą również stanowić naruszenie prawa sąsiedzkiego poprzez głośne odtwarzanie muzyki, organizowanie imprez czy naruszanie szeroko rozumianego porządku.

Prowadzimy wszelkie sprawy z zakresu Kodeksu wykroczeń i naruszeń Prawa o ruchu drogowym, dokonujemy przeglądu i analizy akt sądowych i reprezentujemy – jako obrońcy oraz jako pełnomocnicy pokrzywdzonych – naszych Klientów w sądzie.

Subskrybuj RSS - Wykroczenia