Skip to content Skip to navigation

Prawo spadkowe

Udzielamy profesjonalnej pomocy prawnej w dziedzinie prawa spadkowego, w szczególności reprezentujemy naszych klientów w sądzie w sprawach o: zachowek, stwierdzenie nieważności testamentu, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku.

Doradzamy w przedmiocie przyjęcia czy odrzucenia spadku, powołaniu do dziedziczenia i wysokości udziału.

Koszt pochówku jako dług spadkowy

Koszty pochówku należą do tej grupy zobowiązań spadkowych, które za życia spadkodawcy nie istniały, a powstały w osobie spadkobiercy (podobnie jak koszty postępowania spadkowego, w tym koszty zarządu spadku nieobjętego, wynagrodzenia wykonawcy testamentu). Odpowiedzialność za długi spadkowe ponoszą spadkobiercy. Jeżeli jeden z nich spełnił świadczenie, a więc wydatkował jakieś środki celem spłaty długu, może on żądać zwrotu od pozostałych spadkobierców w częściach, które odpowiadają wielkości ich udziałów (art. 1034 KC).  

Zachowek

Zachowek zgodny z Konstytucją

Kodeks cywilny wskazuje dwa sposoby dziedziczenia: 1) z ustawy i 2) z testamentu. Dziedziczenie ustawowe polega na tym, że po śmierci spadkodawcy cały jego majątek jest dzielony w odpowiednich proporcjach, określonych przepisami Kodeksu cywilnego, pomiędzy spadkodawców, którymi są najbliżsi członkowie rodziny zmarłego. Sporządzenie testamentu powoduje natomiast, że powołanym do dziedziczenia zostaje osoba(-y) dowolnie wskazane przez spadkodawcę. Mogą to być członkowie rodziny, ale także i osoby trzecie niespokrewnione ze spadkodawcą. Wskutek sporządzenia testamentu z kręgu potencjalnych spadkobierców zostają z reguły wykluczone te osoby, które odziedziczyłyby majątek po zmarłym, gdyby ten nie pozostawił po sobie testamentu.

Subskrybuj RSS - Prawo spadkowe