Skip to content Skip to navigation

Prawo konstytucyjne

Fachowa pomoc prawna w zakresie prawa konstytucyjnego wymaga znajomości nie tylko norm prawnych zaliczanych do tej gałęzi prawa, które mają często ogólny charakter, ale również poglądów doktryny, jak i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego.

W zakresie prawa konstytucyjnego świadczone usługi obejmują w szczególności przygotowywanie opinii prawnych związanych ze statusem prawnym osób wykonujących działalność publiczną, wykładnią przepisów ustrojowych, analizą zgodności z Konstytucją innych aktów normatywnych i przygotowywaniem skarg konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego.

Zajmujemy się także opracowywaniem aktów normatywnych zgodnie z zasadami techniki prawodawczej, przygotowywaniem statutów partii politycznych czy stowarzyszeń oraz ich reprezentacją w procesie rejestracji.

_

Subskrybuj RSS - Prawo konstytucyjne