Skip to content Skip to navigation

Prawo cywilne

Liczne publikacje z dziedziny praw człowieka niejako predysponują naszą Kancelarię do reprezentowania osób, których prawa i wolności zostały naruszone.

W szczególności specjalizacja dotyczy spraw o ochronę dóbr osobistych. Posiadamy doświadczenie w zakresie konstruowania wszelkiego rodzaju umów zobowiązaniowych (w szczególności umów sprzedaży, zamiany, dostawy, umowy o dzieło i o roboty budowlane, zlecenia, pożyczki, darowizny oraz pozostałych umów nazwanych i nienazwanych).

Reprezentujemy klientów w sprawach związanych z nienależytym lub nieterminowym wykonaniem zobowiązań umownych. Reprezentacja obejmuje sferę negocjacji z dłużnikiem, procesu sądowego, jak również etap postępowania egzekucyjnego, czyli windykację należności.

Niedozwolone klauzule umowne w umowach deweloperskich

W przedstawianych do podpisania umowach deweloperskich często pojawiają się postanowienia, które są niekorzystne dla kupującego-konsumenta. Teoretycznie treść umowy powinna podlegać negocjacjom i wzajemnym ustaleniom. Niestety praktyka w tym zakresie jest często odmienna, a deweloper, wykorzystując swoją pozycję jako podmiotu silniejszego ekonomicznie, nie zgadza się na żadne alternatywne zapisy w umowie, a nawet czasami nie podejmuje żadnych negocjacji w tym zakresie.

Zmiany w umowie zlecenia

Minimalna stawka godzinowa

Ustawa z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw wprowadza rewolucję w zakresie powierzania wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia bądź umowy o świadczenie usług, wprowadzając pojęcie minimalnej stawki godzinowej.

Autoryzacja wypowiedzi

Instytucja autoryzacji jest obecna w prawie polskim od lat 80-tych. Wówczas służyła ona przede wszystkim kontroli niefortunnych wypowiedzi przedstawicieli rządzących partii. Jednakże zmiana ustroju politycznego i uznanie wolności słowa za jedną z podstawowych zasad konstytucyjnych nie pozwoliły na wyeliminowanie wymogu autoryzacji wypowiedzi z systemu prawnego.

Koszty wysyłki zwraca się konsumentowi

W przypadku dokonania zakupów na odległość, np. przez Internet, kupujący zostaje najczęściej obciążany dodatkowo obowiązkiem pokrycia kosztów przesyłki zakupionego towaru. Jeżeli zakupiony towar nie spełnia jego oczekiwań lub po prostu rozmyślił się i już go nie chce, może odstąpić od takiej umowy na piśmie w terminie 10 dni od otrzymania towaru. Konsument winien jednak dokonać wówczas zwrotu zakupionego towaru, a sprzedawca zwrócić zapłaconą przez konsumenta cenę. Przez długi czas sporne było ustalenie, którą ze stron obciąża obowiązek pokrycia kosztów przesyłki zwracanego towaru.

Subskrybuj RSS - Prawo cywilne