Skip to content Skip to navigation

Lobbing

Liczne publikacje naukowe dotyczące rzecznictwa interesów, wielokrotnie przywoływane w piśmiennictwie, świadczą o głębokim zrozumieniu problematyki lobbingowej, procedury legislacyjnejmetod lobbingowych oraz docenianiu tej wiedzy przez innych specjalistów z branży.

Kancelaria przygotowuje strategie lobbingowe, reprezentuje zleceniodawców w pracach nad przygotowaniem projektów aktów normatywnych interesujących klientów (z wysłuchaniem publicznym włącznie), opracowuje i opiniuje projekty ustaw oraz innych aktów normatywnych.

Ustawa lobbingowa czyli kolejny bubel prawny

Niedawno minęło już osiem lat, od kiedy została uchwalona w Polsce ustawa o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. Jest to wystarczająco długi okres, aby spróbować odpowiedzieć na pytanie: jaka jest skuteczność tej regulacji? Czy ta precedensowa ustawa sprzyja transparentności procesów decyzyjnych i ogranicza patologie związane z uchwalaniem kolejnych regulacji prawnych?

Subskrybuj RSS - Lobbing