Skip to content Skip to navigation

Publikacje

Lobbing w Polsce Prawa człowieka w zarysieKomentarz do ustawy lobbingowej

Polska wobec standardów Unii EuropejskiejAktualne wyzwania demokracji partycypacyjnej w Polsce i na świeciePaweł Kuczma