Skip to content Skip to navigation

Obrony karne - radcy prawni jak adwokaci

30 sierpnia 2013 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postepowania karnego, ustawy – Kodeks karny i niektórych innych ustaw, na mocy której radcom prawnym niewykonującym zawodu w formie umów o pracę przyznano uprawnienia w zakresie prowadzenia obrony w sprawach karnych i karno-skarbowych.

W ten sposób doszło do faktycznego zrównania uprawnień do świadczenia pomocy prawnej pomiędzy radcami prawnymi a adwokatami, którzy pod względem samej wiedzy, profesjonalizmu i kompetencji byli sobie od dawna równi, a odróżniał ich wyłącznie kolor żabotu na togach. Wszak sam egzamin na aplikacje, zarówno radcowska, jak i adwokacką, obejmował identyczne zagadnienia, podobnie jak egzamin końcowy, zdawany po takim samym okresie, tj. 3,5 latach nauki na aplikacji. Od radców prawnych wymagano bowiem znajomości prawa karnego, postępowania karnego oraz kodeksu karnego-skarbowego. Natomiast już od wielu lat radcy prawni prowadzili skutecznie w sądach sprawy z zakresu prawa rodzinnego (rozwody, sprawy alimentacyjne, związane z podziałem majątku po rozwodzie) oraz sprawy wykroczeniowe. „Tym samym w zapomnienie odchodzi archaiczny i zupełnie niezrozumiały w skali europejskiej rynkowy (…) podział na dwa zawody prawnicze różniące się tylko jedna kompetencją. Podział, który odgórnie upośledzał radców prawnych a adwokatom dawał nieograniczony monopol” (M. Bobrowicz, Obrony karne, „Radca Prawny” 2013,  nr 141, s. 4). Nowelizacja z pewnością wpłynie korzystnie na poziom zaufania do wymiaru sprawiedliwości, jak i przyczyni się do wzrostu konkurencyjności na rynku usług prawniczych i obniżeniu cen za świadczone usługi.

Po wejściu w życie nowelizacji będzie można zatem znacznie częściej spotykać radców prawnych w wydziałach karnych, którzy do tej pory reprezentowali swoich klientów w sądach karnych w charakterze pełnomocników pokrzywdzonych czy powodów cywilnych. Niebieskie żaboty na togach prawniczych radców prawnych zagoszczą wreszcie we wszystkich wydziałach sądów w pełnym wymiarze spraw.

Ustawa czeka obecnie na podpis Prezydenta, co powinno nastąpić niebawem.