Skip to content Skip to navigation

Media

P. Kuczma, Niemoc wysłuchań publicznych, „Rzeczpospolita” z 18-19 kwietnia 2009 r.

P. Kuczma, Hazard: Black Jack lobbing, „Rzeczpospolita” z 9 października 2009 r.

P. Kuczma, Adwokaci i radcy prawni to lobbyści, „Rzeczpospolita” z 19 lutego 2010 r.

P. Kuczma, Wójt i burmistrz tylko przez dwie kadencje?, „Rzeczpospolita” z 11 października 2010 r.

P. Kuczma, Prawo łaski bez uzasadnienia, „Rzeczpospolita” z 26-27 marca 2011 r.

P. Kuczma, Lobbing samorządowy czyli wolnoamerykanka, „Rzeczpospolita” z 21 grudnia 2011 r.

P. Kuczma, Nawet Sejm popełnia błędy, redagując prawo, „Rzeczpospolita” z 13 września 2013 r.

P. Kuczma, Alimenty od byłego małżonka, "Nasz powiat namysłowski" z października 2013 r., Nr 6(19), s. 7.

P. Kuczma, Koszty wysyłki zwraca się konsumentowi, "Nasz powiat namysłowski" z listopada-grudnia 2013 r., Nr 7/8(20/21), s. 7.

P. Kuczma, Lobbowanie za lobbingiem, "Rzeczpospolita" z 27 grudnia 2013 r.

P. Kuczma, Zachowek a ochrona najbliższych, „Gazeta Gminy Domaszowice 2017, nr 1(1).

P. Kuczma, Czas trwania sprawy rozwodowej, „Gazeta Gminy Domaszowice 2017, nr 2(2).